Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

13123 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
17203
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
06-Jan 20:26
MP
17203
Race
Europe
Guild
Lvl 0
Sox
5 Item
Item
286 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!