Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Athena Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
19169
Level
130 0.00%
JOB
Trader 12312
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
14-Jan 22:40
MP
19169
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
0 Item
Item
0 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!