Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

NgayKhongEm Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
28482
Level
120 0.00%
JOB
Trader 12312412
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
15-Jan 20:38
MP
28482
Race
Europe
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
744 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!