Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

213213 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
16114
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
09-Jan 23:04
MP
16114
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
744 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!